1825: Επίσημη καταγγελία της διχαστικής πολιτικής του Μαυροκορδάτου

Φεβρουάριος 1825: 26 οπλαρχηγοί καταγγέλλουν τη διχαστική πολιτική του Α. Μαυροκορδάτου και καλούν την προσωρινή Κυβέρνηση να τον απομακρύνει από κάθε δημόσια θέση για έξι μήνες. Βέβαια, τουλάχιστον κάποιοι από τους καταγγέλλοντες δεν ήταν άμοιροι ευθυνών για την διχόνοια που … Συνεχίστε να διαβάζετε 1825: Επίσημη καταγγελία της διχαστικής πολιτικής του Μαυροκορδάτου.